PAQUITO NOW SPEAKS FILIPINO - KNOCK OUT KA NGAYON! TAGALOG VOICE - MOBILE LEGENDS

3 Просмотры
Издатель
Yes, you heard that right. That's Paquito speaking in Filipino.
There is a new feature in advance server where you get to choose a different language for your hero's voice.
Right now, the only hero that can speak Filipino is Paquito.
List of Paquito's Tagalog lines:
Matibay, malakas and determinado.
Mas malakas ka sa iyong kinakatakutan.
Ginagawan ng mundo ang daan ng taong gustong tumahak
Magandang laban
Ang mga tamang ito ay dala ng karangalan.
Wala akong oras sa pang hihinayang!
Ang mga pinagdaanan ko ang humubog sa akin.
Dala ng aking mga kamao ang pag-asa.
Wala akong oras sa pang hihinayang!
Bakit ko sasaluhin ang suntok kung kaya kong ilagan?
Sumabay sa mga suntok.
Ito ang buhay kamao.
Rerespetuhin mo ang aking kamao

Notice: This content is created based on Moonton’s Material and complies with Derivative Content Policy, Moonton does not endorse this content.
Категория
Приключения онлайн
Комментариев нет.
Яндекс.Метрика